Norra Skogsägarna satsar vidare

Som tidigare meddelats står Söderhamn Eriksson / USNR som leverantör till Norra Skogsägarnas nya satsning på sågverket i Sävar. Målet med denna installation är att bli världens snabbaste bandsågslinje. Nu offentliggörs ytterligare satsningar som kommer innebära att Sävar sågverk får världens modernaste söderdelningslinje.

Som första sågverk i världen installerar man en datortomograf i såglinjen där resultaten från avläsningen direkt kommer styra hur varje enskild stock sönderdelas. Tomografen, en CT Log från Microtec, kan skanna stockar i en hastighet av 180 meter per minut.

Den exakta scanningen kombinerat med den senaste bandsågstekniken från Söderhamn Eriksson / USNR - där fokus ligger på tunna sågsnitt och hög hastighet - borgar för maximalt utbyte av råvaran.

Läs mer på Norra Skogsägarnas hemsida här.