Referenser
Cambio 800 ökar produktionen

Koncernen Carter Holt Harvey Ltd är Australiens största tillverkare, distributör och säljare av träprodukter med flera produktionsenheter i hemlandet. Nu har man valt att investera i en ny barkningslinje från Söderhamn Eriksson till företagets sågverk i Morwell, Victoria.

Mark Bass ansvarar för utveckling och förbättringar av sågprocessen på australiensiska Carter Holt Harvey. Han berättar varför man investerade i den nya barkningslinjen Cambio 800 från Söderhamn Eriksson.
– Vår gamla utrustning var sliten och höll på att ge upp, säger han. Perioderna då linjen låg nere blev allt längre och underhållskostnaderna ökade snabbt. Vi valde Söderhamn Erikssons utrustning eftersom den fungerar bra för vår kapacitet och vår mix av träslag i olika storlekar. Dessutom passade den nya linjen i byggnaden utan att vi behövde göra några större förändringar. Carter Holt Harveys erfarenhet av Söderhamn Erikssons maskiner är att de är pålitliga och har lång livslängd, berättar Mark Bass. Han konstaterar att det var ett enkelt val att välja Söderhamn Eriksson igen.
– Utrustningen är pålitlig och det gör att vi inte längre behöver ta in extra skift som jobbar övertid för att vi ska uppnå sågverkets produktionsmål. Det underlättar också för serviceavdelningen. Eftersom vi nu har ökad produktion på kortare tid så har vi möjlighet att stänga av linjen när planerad service ska utföras. Installationen gick smärtfritt, konstaterar Mark Bass. Han tycker att projektet hanterades mycket bra av alla inblandade.
– Från planeringsstadiet till installation samarbetade alla för att få bästa möjliga resultat för Carter Holt Harvey. Jag har ett mycket bra intryck av Söderhamn Eriksson och deras anställdas kompetens och kunskap.
Sågverket i Morwell har med den nya barkningslinjen ökat produktionen utan att gå upp i arbetstimmar, övertidskostnaderna har minskat och det finns tid för planerat underhåll. Så sammanfattar en mycket nöjd Mark Bass företagets investering i Cambio 800.