Om Söderhamn Eriksson A/S

Erfaring og kunnskap

▪ Söderhamn og AKE har vært i Norge siden 1960
▪ Söderhamn Eriksson A/S ble etablert i 1994
▪ Omsetning ca. 15-19 mil kr.
▪ Antall ansatte 4
▪ Markedsandel totalt i saghus : 60-70 %
▪ Markedsandel barkemaskin Cambio: over 90 %

 

D&B Firmafakta

Rapport den 10 februar 2014 for Söderhamn Eriksson A/S