InnTre AS avd. Trones Bruk oppgraderer styresystemene i saglinjen.

Ny 3D-skanner og optimering samt sekvensstyring fra Milltech/MPM.
Oppgradering av kantautomat EDGAR fra Söderhamn Eriksson.
Søderhamn Eriksson er prosjektansvarlig. Utføres september 2017.