Fulloptimering installert på Gran Tre KS

Gran Tre KS stoppet produksjonen 18. desember 2014. Utrivning av gammelt utstyr fra barkemaskin til 1. sag-gruppe, samt blokkinnmater og manøver-hus ble utført påfølgende helg. Nye maskiner fra Hedlunds og Søderhamn Eriksson ble løftet inn før julehelgen startet, samtidig som nytt manøver-hus blir til. El-skap og styresystem fra Milltech AB kommer på plass, og 2 stk. skannere (3D og 2D) fra LIMAB OY blir også løftet inn. Elektrisk installasjon, mekaniske justeringer og inn-trimming i uke 1 og 2 2015 gjorde at de første stokkene ble kjørt. Uke 3 har det vært opplæring, trimming og produksjonsstart i følge fremdriftsplanen.

Så langt et veldig bra og spennende prosjekt, og det første med denne løsningen i Norge.